Vážení a milí přátelé tradiční Královské golfové tour !

 

Přestože je na kalednáři první jarní den roku 2018, v přírodě a na našich golfových hřištích tomu nic nenasvědčuje. Přesto si Vás dovoluji oslovit dopisem, týkajícím se letošního ročníku dnes již tradiční Královské golfové tour.

Jsem potěšen, že Vás mohu informovat o tom, že se pro letošní ročník podařilo uzavřít dohodu o jejím konání jak s golfovým klubem v Mladých Bucích, tak i s golfovým klubem Mladá Boleslav. V letošním roce budou na každém ze zapojených klubů a resortů odehrány dva turnaje a dvoudenní finále se bude konat letos v Mladé Boleslavi. Hodnocení bude provedeno součtem bodů složených ze započítání nejlepšího výsledku dosaženého na každém z hřišť a výsledku dosaženého ve finále i letos hraného formou „eklektiku“v golfovém resortu Mladá Boleslav. Rozpis jednotlivých turnajů a míst jejich konání naleznete na webových stránkách www.kralovskygolf.cz. Zde naleznete i propozice celé tour a zvýhodněné podmínky pro účastníky z našich třech klubů. Tamtéž budou k dispozici i průběžné výsledky po odehrání jednotlivých turnajů tour. Protože je celá tour otevřena pro všechny zájemce z řad golfové populace, bude nám potěšením, přihlásíte-li do ní i své známé, kolegy a kolegyně, s nimiž je Vám na golfu dobře.

Celá tour je opět zastřešena generálním partnerem a to AUTOCENTREM JIČÍN s.r.o., které vedle drobných cen pro vítěze jednotlivých turnajů, připravilo pro vítěze jednotlivých kategorií celé tour – zapůjčení vozidla značky ŠKODA dle svého výběru s plnou nádrží na libovolný víkend ! A to již stojí za to, se do této tour zapojit.

Novinkou pro letošní rok je i skutečnost, že v den konání této tour, proběhne na každém z daných hřišt i Dětská královská golfová tour, hraná na devět jamek, což umožní doprovodu dětí bezproblémově využít dobu čekání na dětské účastníky hrou v tůře dospělých. Loňská zkušenost z tohoto formátu hry z Mladé Boleslavi i od nás z Myštěvse to jenom potvrdila. Poslední dětské flajty přicházely společně s posledními flajty dospělých. A to se jistě vyplatí. K tomu jsou přizpůsobeny i ceny startovného a fee pro děti.

Pro rychlejší informaci a Vaše plánování uvádíme místa a termíny konání jednotlivých turnajů :

 

Myštěves …................................ 5.5. 2018 sobota

             ...…................................ 9.6. 2018 sobota

 

Mladé Buky …................................. 19.5. 2018 sobota

                 ...…................................. 30.6. 2018 sobota

 

Mladá Boleslav …................................. 15.4. 2018 neděle

                         ...…................................. 2.6. 2018 sobota

 

Finále – Mladá Boleslav …................................ 29.9. 2018 sobota

                                                                             30.9.2018 neděle

 

Co říci závěrem : těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi přáteli na našich hřištích !

 

GC MYŠTĚVES GC     MLADÉ BUKY     GC MLADÁ BOLESLAV